Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

W dniu 25 marca 2011 odbyło się posiedzenie Rady NUOP poświęcone analizie projektu MEN z dnia 9 marca 2011 r. Ustawy o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Comments are closed.

  • RSS
  • Facebook