Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

W dn. 24 maja 2011 odbyło się III posiedzenie Rady NUOP.

  1. Rada przyjęła do wiadomości odpowiedź pana ministra Sielatyckiego, w której ustosunkował się do uwag Rady o projekcie zmian w systemie oświaty dotyczących oświaty polonijnej.
  2. Rada omówiła zagadnienie współpracy z polonijnymi organizacjami oświatowymi.
  3. Rada dokonała wstępnej analizy przygotowań członków Rady do udziału w konferencji październikowej w Kopenhadze poświęconej różnym aspektom integracji dzieci migracyjnych i w konferencji w Sztokholmie.
  4. Rada oceniła stan prac nad raportem o oświacie polonijnej w krajach nordyckich. Ustalono, że Rada spotka się na ostatnim posiedzeniu przed 15 czerwca.

Comments are closed.

  • RSS
  • Facebook