Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

 

Nowo przybyły uczeń w szkole szwedzkiej ma prawo do oceny wiedzy i umiejętności, które służy do określenia jego potrzeb zanim rozpocznie zajęcia w docelowej klasie.

 

Celem mapowania jest określenie poziomu wiedzy ucznia, która jest podstawą wyznaczenia zakresu jego dalszej edukacji.

 

Ocenianie wiedzy i umiejętności praktykowane jest na terenie Szwecji w bardzo różny sposób, tzn. szkoły korzystają z różnych materiałów pomocniczych. Ponieważ nie jest ono określone prawem szkolnym (nie ma oparcia w przepisach i ustawach prawnych) nie wszystkie szkoły wywiązują się z tego obowiązku.

 

Na szwedzkim rynku dostępne są obecnie dwa zestawy materiałów do oceny wiedzy i umiejętności nowo przybyłych uczniów. Trzeci opracowywany jest na zlecenie Skolverket (odpowiednik polskiego MEN).

 

  1. Kartläggning av nyanlända elever, Anita Bergqvist, Isaberg Förlag i samarbete med Tranemo kommun, 2011
  2. Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever, Linköpings kommun, 2012
  3. Skolverkets nationella kartläggningsmaterial 2013-2016 – w opracowaniu

 

Materiał do oceny obejmuje przedmioty wchodzące w skład tzw. przedmiotów praktyczno-estetycznych, ścisłych, humanistycznych, oraz języki (angielski, język ojczysty i szwedzki jako drugi język).

 

Comments are closed.

  • RSS
  • Facebook