Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Konferencja Nauczycieli Polonijnych w Warszawie 24-26 czerwca 2016 roku

WSPARCIE UCZNIA POWRACAJĄCEGO Z KRAJÓW NORDYCKICH

MIGRACJE I POWROTY

Organizatorzy: Ambasada RP w Kopenhadze, Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

PROGRAM

24 CZERWCA 2016r. – PRZYJAZD I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

25 CZERWCA 2016r. – SZKOLENIE

9:00 Przywitanie gości

9:10 Prawno-instytucjonalne rozwiązania dla dzieci powracających do Polski p. Barbara Skaczkowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej

9:35 „(Nie)Łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji – wyniki badań, p. Joanna Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński

10:00 Prezentacja działalności Fundacji „Sto Pociech” na temat programu „(Z)Powrotem w Polsce”, Fundacja „Sto Pociech”

10:20 Wsparcie dla ucznia migrującego – warsztaty, p. Kinga Białek, psycholog i trener międzykulturowy

13:30 Lunch

15:00 Prawo dziecka migrującego do nauki języka ojczystego. Podstawy prawne w krajach UE i ich realizacja w krajach nordyckich – p. Danuta Kral – Leszczyńska, PTOK Finlandia

15:30 Model przyjmowania ucznia nowo przybyłego w szwedzkim systemie edukacji, ZNP Szwecja

16:00 Modele przyjmowania uczniów w Danii, a zmiany w systemie ich edukacji ojczystej p. Maria Małaśnicka- Miedzianogora, TKOP Dania

16:30 Uczeń w systemie szkoły polonijnej na przykładzie szkoły polskiej w Islandii i Norwegii p. Joanna Ganiec – Szkoła Polska w Reykjawiku, p. Angelika Fiertek – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger

17:00 Dyskusja

19:00 Kolacja

Comments are closed.

  • RSS
  • Facebook