Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu Konkursu zorganizowanego przez Nordycką Unię Oświaty Polonijnej pt. „Urodziny Polski”

Dnia 31.10.2018r. zakończył się Konkurs organizowany przez Nordycką Unię Oświaty Polonijnej pt. „Urodziny Polski!”.
Konkurs plastyczny „Urodziny Polski!” zorganizowany został z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było rozwijanie świadomości narodowej wśród polskich dzieci, uczących się w krajach skandynawskich: Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii oraz Islandii.
Tematem prac konkursowych była artystyczna wizja Polski, ukazana w dowolnej formie plastycznej.
W konkursie wzięło udział 88 uczniów, w wieku od 6 lat do 18 lat. Prace zostały wykonane wieloma rozmaitymi technikami.
Wszystkie prace były piękne, a wytypowanie prac zwycięskich okazało się niezwykle trudne.
Komisja konkursowa w składzie:
Angelika Fiertek,
Dominika Śmieja,
Katarzyna Bugajska,
Anna Bugajska – Żmuda,
Małgorzata Bugajska
postanowiła wyszczególnić poniższe grupy wiekowe oraz techniki pracy.
– Prace plastyczne – zakres wieku od 6 lat do 9 lat,
– Prace plastyczne – zakres wieku od 10 lat do 15 lat,
– Prace plastyczne wykonane na drewnie,
– Prace multimedialne,
– Prace wykonane grupowo,
Podczas oceny prac, zwracano uwagę na pomysłowość pracy, technikę, estetyczność oraz walory artystyczne.

Laureatami konkursu zostali:
Nagroda główna:
Jessica Surzyn, lat 11, Szwecja

Prace plastyczne – zakres wieku od 6 lat do 9 lat:
1. Aneta Tarlecka, lat 9, Szwecja
2. Veronica Holmström, 8 lat, Szwecja
3. Kacper Bussa, lat 8, Szwecja
Wyróżnienia:
Wiktor Orzechowski, lat 9, Szwecja

[Not a valid template]

Prace plastyczne – zakres wieku od 10 lat do 15 lat:
1. Wiktora Kujawińska, lat 14, Dania
2. Joanna Ściera, lat 15, Szwecja
3. Daria Nwokocha, lat 11, Norwegia
3. Victoria Kinksep, lat 11, Szwecja

Wyróżnienia:
Anastacia Szywała, lat 11, Dania
Joanna Tarlecka, 10 lat, Szwecja
Klaudia Walerowicz, 10 lat, Szwecja


Prace plastyczne wykonane na drewnie:
1. Urszula Molendowska, 11 lat, Norwegia
2. Maciej Jakubina, 9 lat, Norwegia
3. Julia Kurzawa, lat 9, Szwecja

Prace multimedialne:
Wyróżnienie:
Rune Holmkvist, lat 11, Szwecja

Weronika Walichnowska, lat 18, Szwecja (kliknij, aby zobaczyć( 

Prace wykonane grupowo:
1. Klasa Ib, wychowawczyni Anna Wilczyńska, Norwegia (Bergen)
2. Klasa IIa, wychowawczyni Jolanta Machińska, Norwegia (Bergen)
Wyróżnienie:
Klasa Ib, wychowawczyni Agnieszka Nwokocha, Norwegia (Stavanger)


Prace wyróżnione:
Amelia Musa, 9 lat, Norwegia
Aleksander Bagiński, 9 lat, Norwegia

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej.
Prace można obejrzeć na stronie Unii Nordyckiej oraz na stronach Organizacji Członkowskich.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za włączenie się do konkursu.
Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

IV Międzynarodowy Konkurs Literacki

pt. „Młodzież pisze wiersze”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Literackim organizowanym przez Oświatę Berlin.

Konkurs

Broszura i Ulotka NUOP

18 listopada 2015

Broszura NUOP

Nuop_Broszura_A4

Ulotka NUOP

Nuop_Ulotka_A6

 

Nowo przybyły uczeń w szkole szwedzkiej ma prawo do oceny wiedzy i umiejętności, które służy do określenia jego potrzeb zanim rozpocznie zajęcia w docelowej klasie.

 

Celem mapowania jest określenie poziomu wiedzy ucznia, która jest podstawą wyznaczenia zakresu jego dalszej edukacji.

 

Ocenianie wiedzy i umiejętności praktykowane jest na terenie Szwecji w bardzo różny sposób, tzn. szkoły korzystają z różnych materiałów pomocniczych. Ponieważ nie jest ono określone prawem szkolnym (nie ma oparcia w przepisach i ustawach prawnych) nie wszystkie szkoły wywiązują się z tego obowiązku.

 

Na szwedzkim rynku dostępne są obecnie dwa zestawy materiałów do oceny wiedzy i umiejętności nowo przybyłych uczniów. Trzeci opracowywany jest na zlecenie Skolverket (odpowiednik polskiego MEN).

 

  1. Kartläggning av nyanlända elever, Anita Bergqvist, Isaberg Förlag i samarbete med Tranemo kommun, 2011
  2. Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever, Linköpings kommun, 2012
  3. Skolverkets nationella kartläggningsmaterial 2013-2016 – w opracowaniu

 

Materiał do oceny obejmuje przedmioty wchodzące w skład tzw. przedmiotów praktyczno-estetycznych, ścisłych, humanistycznych, oraz języki (angielski, język ojczysty i szwedzki jako drugi język).

 

Prezentacja Ostróda 2013

25 sierpnia 2013
NUOP_Ostroda2013_4.5 www
Filename : nuop_ostroda2013_4-5-www.pdf (3 MB)
Podpis :

W dn. 8 do 12 maja 2013 roku w Ostródzie odbył się IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska”. Gospodarzami tradycyjnie już były samorządy lokalne: Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta w Ostródzie oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski i Dom Polonii w Ostródzie.

Program tegorocznego Zjazdu opierał się na kwestiach związanych z jakością nauczania oraz tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskami ze „Wschodu”, „Zachodu” i Polski w ramach konkretnych działań projektowych. Ważnym punktem obrad była debata nad stanem oświaty polonijnej, jej mocnymi i słabymi stronami oraz docelowym modelem wsparcia systemowego. Poruszane były również problemy i wyzwania stojące przed rodziną migrującą.

Każdego roku podczas Zjazdów prezentowane jest wybrane środowisko polonijne. W tym roku przedstawiono działalność społeczności polskiej zamieszkującej kraje nordyckie, dlatego jednym z partnerów przedsięwzięcia była Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zrzeszająca kraje skandynawskie oraz Finlandię i Islandię. Przedstawiciele NUOP zaprezentowali słuchaczom swoją działalność. Danuta Kral-Leszczyńska z Finlandii przedstawiła „Raport o Stanie Oświaty w krajach nordyckich” oraz historię powstania Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej. Pani dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra z Danii mówiła o konferencji w Kopenhadze, o problemach dwujęzyczności. Magdalena Ihnatowicz z Norwegii przedstawiła postulaty, spisane podczas konferencji „Remedium..”, która miała miejsce w październiku 2012r. w Bergen. Ewa Rybacka i Jacek Jurkowski ze Szwecji przedstawili efekty pracy NUOP nad ulotką i broszurą dla rodziców. Na koniec Joanna Ganiec z Islandii opowiedziała o powstaniu szkoły na „antypodach”. Nordycka Unia Oświaty Polonijnej wzbudziła podziw wśród uczestników Zjazdu. Udowodniła bowiem, że mimo różnej specyfiki pracy, różnych problemów i odległości, członkowie Rady NUOP potrafią się porozumieć i współpracować.

Na Zjeździe pojawiło się również wielu gości honorowych, których obecność znacznie podniosła rangę i merytoryczny poziom obrad, między innymi: Pan Maciej Jakubowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan prof. dr hab.Andrzej Markowski- Przewodniczący Rady Języka Polskiego oraz Pani prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak- autorka i redaktorka książek metodycznych i artykułów o nauczaniu języka polskiego na różnych szczeblach edukacji.

Po sesjach, panelach i warsztatach uczestnicy Zjazdu budowali wzajemne relacje podczas atrakcyjnego programu towarzyszącego.

Takie spotkania są bardzo cenne, wymiana doświadczeń, interesujące wykłady, ciekawe warsztaty…, a przede wszystkim rozmowy w kuluarach niezwykle wzbogacają.”

Program konferencji:

NUOP Ostroda 2013 Program Zjazdu (2)
Filename : nuop-ostroda-2013-program-zjazdu-2.pdf (170 KB)
Podpis :

nuop_resize

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9 25 lat,

mieszkającą poza granicami Polski do udziału w Konkursie

„Być Polakiem”

Laureaci III edycji Konkursu „Być Polakiem” w Muzeum Pałac w Wilanowie,
podczas wycieczki po Polsce

„Polska stała się moimi drzwiami na świat, w którym mogę czuć się częścią śmiałego narodu i nabierać sił, żeby iść przez życie z podniesioną głową i podejmować kolejne wyzwania. To wielki honor dla mnie, mieć Mamę Polkę, odważną Polkę, i móc powiedzieć, że także jestem odważną Polką!”.

Maria Stefania Przybylska Ribeiro, 23 lata

 Laureatka III edycji Konkursu


W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem”

 Joanna Fabisiak

 Poseł na Sejm RP


Więcej informacji:

 Koordynator  Konkursu „Być Polakiem” Krzysztof Majak – tel. +48 22 629 35 75, k.majak@swiatnatak.pl
Fundacja „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27 00-580 Warszawa, www.swiatnatak.pl

Byc_Polakiem_informacja_prasowa_2013

Regulamin_Konkurs

Plakat_Byc_Polakiem_2013

 

„W dn. 4-11 grudnia 2012 uczniowie Polskiej Szkoły w Bergen i młodzież z gminy Geteborg gościły w Ostródzie. Był to pilotażowy projekt Stowarzyszenia Wspólnota Polska dla krajów skandynawskich.

DSC_0854

Projekt realizowany był pod hasłem „Śladami Mikołaja Kopernika” . Głównym celem projektu było przybliżenie młodzieży sylwetki znakomitego polskiego astronoma i przedstawienie możliwości aktywnego wypoczynku w Polsce oraz integracja dzieci i młodzieży polskiej z krajów nordyckich.

Podczas pobytu uczniowie zwiedzili najciekawsze zakątki Ostródy, Olsztyna, Torunia i Fromborka. Największe wrażenie zrobiła na uczestnikach wizyta w planetarium w Olsztynie, mogli obejrzeć seans o układzie niebieskim. Zachwyceni byli również możliwością wypieku pierników w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodatkowym walorem wyjazdu była możliwość uczestnictwa w zajęciach gimnazjum salezjańskiego w Ostródzie. Dzięki uprzejmości władz tamtejszej szkoły dzieci ze Skandynawii uczestniczyły w wieczornicy poświęconej Agnieszce Osieckiej, a także wzięły udział w lekcjach. Jedna z grup uczestniczyła w zajęciach historii, a druga – wiedzy o sztuce, gdzie tworzyli portrety kubistyczne Mikołaja Kopernika. Zwieńczeniem wizyty w szkole salezjańskiej był mecz w siatkówkę pomiędzy naszymi uczniami, a uczniami tamtejszej szkoły.

Organizator zadbał o to, by dzieci się nie nudziły. Były więc zajęcia na basenie oraz rozgrywki w kręgielni. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w kinie kameralnym w Olsztynie, gdzie obejrzeliśmy film pt. „Pan od muzyki”.

Dopełnieniem programu były zabawy językiem polskim, które dały dzieciom możliwość współzawodnictwa, ale przede wszystkim dobrej zabawy.

Dziękujemy Organizatorowi – Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za możliwość wzięcia udziału w projekcie, za interesujący program i opiekę podczas naszego pobytu w Ostródzie. Mamy nadzieję, że będzie on początkiem owocnej współpracy.

Fotogaleria i relacja dzieci pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej.”

M. Ihnatowicz

Page 1 of 3123»
  • RSS
  • Facebook