Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Aktualności

W dn. 24 maja 2011 odbyło się III posiedzenie Rady NUOP.

  1. Rada przyjęła do wiadomości odpowiedź pana ministra Sielatyckiego, w której ustosunkował się do uwag Rady o projekcie zmian w systemie oświaty dotyczących oświaty polonijnej.
  2. Rada omówiła zagadnienie współpracy z polonijnymi organizacjami oświatowymi.
  3. Rada dokonała wstępnej analizy przygotowań członków Rady do udziału w konferencji październikowej w Kopenhadze poświęconej różnym aspektom integracji dzieci migracyjnych i w konferencji w Sztokholmie.
  4. Rada oceniła stan prac nad raportem o oświacie polonijnej w krajach nordyckich. Ustalono, że Rada spotka się na ostatnim posiedzeniu przed 15 czerwca.

W dniu 25 marca 2011 odbyło się posiedzenie Rady NUOP poświęcone analizie projektu MEN z dnia 9 marca 2011 r. Ustawy o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

WSCHÓD, ZACHÓD – ŁĄCZY NAS POLSKA”

ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Ostróda 14-17 kwietnia 2011 rok

W załączeniu program konferencji w Ostródzie.

Program  Zjazdu - Ostróda 2011-1
Tytuł: Program Zjazdu - Ostróda 2011-1 (0 click)
Podpis:
Filename: program-zjazdu-ostroda-2011-1.pdf
Rozmiar: 147 KB

Page 3 of 3«123
  • RSS
  • Facebook