Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Konferencje i warsztaty

Tego roku w czerwcu w Warszawie odbyła się Konferencja Nauczycieli Polonijnych pt. „Wsparcie ucznia powracającego z krajów nordyckich. Migracje i powroty.”
Organizatorami Konferencji była Ambasada RP w Kopenhadze oraz Nordycka Unia Oświaty Polonijnej.


W konferencji wzięli udział:
p. Barbara Skaczkowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Prawno-instytucjonalne rozwiązania dla dzieci powracających do Polski
p. Joanna Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński – „(Nie)Łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji – wyniki badań
Fundacja „Sto Pociech” – Prezentacja działalności Fundacji „Sto Pociech” na temat programu „(Z)Powrotem w Polsce”
p. Kinga Białek, psycholog i trener międzykulturowy – Wsparcie dla ucznia migrującego – warsztaty
p. Danuta Kral – Leszczyńska, PTOK Finlandia – Prawo dziecka migrującego do nauki języka ojczystego. Podstawy prawne w krajach UE i ich realizacja w krajach nordyckich
ZNP Szwecja – Model przyjmowania ucznia nowo przybyłego w szwedzkim systemie edukacji
p. Maria Małaśnicka- Miedzianogora, TKOP Dania – Modele przyjmowania uczniów w Danii, a zmiany w systemie ich edukacji ojczystej
p. Joanna Ganiec – Szkoła Polska w Reykjawiku, p. Angelika Fiertek – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger – Uczeń w systemie szkoły polonijnej na przykładzie szkoły polskiej w Islandii i Norwegii


Podczas Konferencji powstał także dokument, w którym Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zarekomendowała działania umożliwiające dalszy rozwój ucznia powracającego do polskiego systemu edukacji. Dokument ten został wysłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie materiały, które były prezentowane podczas Konferencji. Mamy nadzieję, że informację okażą się interesujące i przydatne, zapraszamy więc do lektury.

25.06.16_Niełatwe powroty_JDurlik_2
Tytuł: 25.06.16_Niełatwe powroty_JDurlik_2 (0 click)
Podpis:
Filename: 25-06-16_nielatwe-powroty_jdurlik_2.pdf
Rozmiar: 1 MB
Język i umiejętności_Ewa_Rybacka
Tytuł: Język i umiejętności_Ewa_Rybacka (0 click)
Podpis:
Filename: jezyk-i-umiejetnosci_ewa_rybacka.pdf
Rozmiar: 1 MB
Mapowanie umiejętności ucznia_Anna_Botström
Tytuł: Mapowanie umiejętności ucznia_Anna_Botström (0 click)
Podpis:
Filename: mapowanie-umiejetnosci-ucznia_anna_botstrom.pdf
Rozmiar: 2 MB
Modele przyjmowania uczniów w Danii Maria Małaśnicka-Miedzianogóra
Tytuł: Modele przyjmowania uczniów w Danii Maria Małaśnicka-Miedzianogóra (0 click)
Podpis:
Filename: modele-przyjmowania-uczniow-w-danii-maria-malasnicka-miedzianogora.ppt
Rozmiar: 337 KB
Prawo dziecka migrującego do nauki języka ojczystego. Danuta Kral-Leszczyńska
Tytuł: Prawo dziecka migrującego do nauki języka ojczystego. Danuta Kral-Leszczyńska (0 click)
Podpis:
Filename: prawo-dziecka-migrujacego-do-nauki-jezyka-ojczystego-danuta-kral-leszczynska.pptx
Rozmiar: 102 KB
Projekt „(Z)Powrotem w Polsce”
Tytuł: Projekt „(Z)Powrotem w Polsce” (0 click)
Podpis:
Filename: projekt-zpowrotem-w-polsce.pdf
Rozmiar: 4 MB
Uczeń nowoprzybyły w Szwecji - prawo przepisy, definicja – Kazimiera Jakacka-Mikulska
Tytuł: Uczeń nowoprzybyły w Szwecji - prawo przepisy, definicja – Kazimiera Jakacka-Mikulska (0 click)
Podpis:
Filename: uczen-nowoprzybyly-w-szwecji-prawo-przepisy-definicja-kazimiera-jakacka-mikulska.pdf
Rozmiar: 3 MB
Uczeń w systemie szkoły polonijnej na podstawie Szkoły Polskiej w Reykjaviku i Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger
Tytuł: Uczeń w systemie szkoły polonijnej na podstawie Szkoły Polskiej w Reykjaviku i Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger (0 click)
Podpis:
Filename: uczen-w-systemie-szkoly-polonijnej-na-podstawie-szkoly-polskiej-w-reykjaviku-i-polskiej-katolickiej-szkoly-sobotniej-w-stavanger-2.odp
Rozmiar: 6 MB
Wsparcie dzieci powracających - Warszawa czerwiec 2016
Tytuł: Wsparcie dzieci powracających - Warszawa czerwiec 2016 (0 click)
Podpis:
Filename: wsparcie-dzieci-powracajacych-warszawa-czerwiec-2016.pptx
Rozmiar: 1 MB

Powroty-rekomendacje NUOP
Tytuł: Powroty-rekomendacje NUOP (0 click)
Podpis:
Filename: powroty-rekomendacje-nuop.docx
Rozmiar: 41 KB

Konferencja Nauczycieli Polonijnych w Warszawie 24-26 czerwca 2016 roku

WSPARCIE UCZNIA POWRACAJĄCEGO Z KRAJÓW NORDYCKICH

MIGRACJE I POWROTY

Organizatorzy: Ambasada RP w Kopenhadze, Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

PROGRAM

24 CZERWCA 2016r. – PRZYJAZD I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

25 CZERWCA 2016r. – SZKOLENIE

9:00 Przywitanie gości

9:10 Prawno-instytucjonalne rozwiązania dla dzieci powracających do Polski p. Barbara Skaczkowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej

9:35 „(Nie)Łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji – wyniki badań, p. Joanna Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński

10:00 Prezentacja działalności Fundacji „Sto Pociech” na temat programu „(Z)Powrotem w Polsce”, Fundacja „Sto Pociech”

10:20 Wsparcie dla ucznia migrującego – warsztaty, p. Kinga Białek, psycholog i trener międzykulturowy

13:30 Lunch

15:00 Prawo dziecka migrującego do nauki języka ojczystego. Podstawy prawne w krajach UE i ich realizacja w krajach nordyckich – p. Danuta Kral – Leszczyńska, PTOK Finlandia

15:30 Model przyjmowania ucznia nowo przybyłego w szwedzkim systemie edukacji, ZNP Szwecja

16:00 Modele przyjmowania uczniów w Danii, a zmiany w systemie ich edukacji ojczystej p. Maria Małaśnicka- Miedzianogora, TKOP Dania

16:30 Uczeń w systemie szkoły polonijnej na przykładzie szkoły polskiej w Islandii i Norwegii p. Joanna Ganiec – Szkoła Polska w Reykjawiku, p. Angelika Fiertek – Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger

17:00 Dyskusja

19:00 Kolacja

Dwujęzyczność –

droga do nauki języka polskiego za granicą”

Nowo przybyły uczeń w kraju osiedlenia

Konferencja na temat dwujęzyczności odbyła się 27, 28 września 2014 roku

w Kopenhadze. Organizatorami Konferencji była Nordycka Unia Oświaty Polonijnej wraz z Towarzystwem Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego. Projekt konferencji powstał przy współudziale Ambasady RP w Danii.

Zapraszamy do lektury materiałów i przeglądu prezentacji z konferencji

w Kopenhadze.

Dwujezyczni konferencja NUOP Kopenhaga 2014
Tytuł: Dwujezyczni konferencja NUOP Kopenhaga 2014 (0 click)
Podpis:
Filename: dwujezyczni-konferencja-nuop-kopenhaga-2014.doc
Rozmiar: 59 KB
Konference Vejen til at lære det polske sprog den 27. september 2014 - Kopi
Tytuł: Konference Vejen til at lære det polske sprog den 27. september 2014 - Kopi (0 click)
Podpis:
Filename: konference-vejen-til-at-laere-det-polske-sprog-den-27-september-2014-kopi.ppt
Rozmiar: 1 MB
Od rysunku do nauki lektury
Tytuł: Od rysunku do nauki lektury (0 click)
Podpis:
Filename: od-rysunku-do-nauki-lektury.ppt
Rozmiar: 832 KB
Uczniowie dwujezyczni w polityce
Tytuł: Uczniowie dwujezyczni w polityce (0 click)
Podpis:
Filename: uczniowie-dwujezyczni-w-polityce.ppt
Rozmiar: 185 KB

Prezentacja Ostróda 2013

25 sierpnia 2013
NUOP_Ostroda2013_4.5 www
Filename : nuop_ostroda2013_4-5-www.pdf (3 MB)
Podpis :

W dn. 8 do 12 maja 2013 roku w Ostródzie odbył się IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska”. Gospodarzami tradycyjnie już były samorządy lokalne: Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta w Ostródzie oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski i Dom Polonii w Ostródzie.

Program tegorocznego Zjazdu opierał się na kwestiach związanych z jakością nauczania oraz tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskami ze „Wschodu”, „Zachodu” i Polski w ramach konkretnych działań projektowych. Ważnym punktem obrad była debata nad stanem oświaty polonijnej, jej mocnymi i słabymi stronami oraz docelowym modelem wsparcia systemowego. Poruszane były również problemy i wyzwania stojące przed rodziną migrującą.

Każdego roku podczas Zjazdów prezentowane jest wybrane środowisko polonijne. W tym roku przedstawiono działalność społeczności polskiej zamieszkującej kraje nordyckie, dlatego jednym z partnerów przedsięwzięcia była Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zrzeszająca kraje skandynawskie oraz Finlandię i Islandię. Przedstawiciele NUOP zaprezentowali słuchaczom swoją działalność. Danuta Kral-Leszczyńska z Finlandii przedstawiła „Raport o Stanie Oświaty w krajach nordyckich” oraz historię powstania Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej. Pani dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra z Danii mówiła o konferencji w Kopenhadze, o problemach dwujęzyczności. Magdalena Ihnatowicz z Norwegii przedstawiła postulaty, spisane podczas konferencji „Remedium..”, która miała miejsce w październiku 2012r. w Bergen. Ewa Rybacka i Jacek Jurkowski ze Szwecji przedstawili efekty pracy NUOP nad ulotką i broszurą dla rodziców. Na koniec Joanna Ganiec z Islandii opowiedziała o powstaniu szkoły na „antypodach”. Nordycka Unia Oświaty Polonijnej wzbudziła podziw wśród uczestników Zjazdu. Udowodniła bowiem, że mimo różnej specyfiki pracy, różnych problemów i odległości, członkowie Rady NUOP potrafią się porozumieć i współpracować.

Na Zjeździe pojawiło się również wielu gości honorowych, których obecność znacznie podniosła rangę i merytoryczny poziom obrad, między innymi: Pan Maciej Jakubowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan prof. dr hab.Andrzej Markowski- Przewodniczący Rady Języka Polskiego oraz Pani prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak- autorka i redaktorka książek metodycznych i artykułów o nauczaniu języka polskiego na różnych szczeblach edukacji.

Po sesjach, panelach i warsztatach uczestnicy Zjazdu budowali wzajemne relacje podczas atrakcyjnego programu towarzyszącego.

Takie spotkania są bardzo cenne, wymiana doświadczeń, interesujące wykłady, ciekawe warsztaty…, a przede wszystkim rozmowy w kuluarach niezwykle wzbogacają.”

Program konferencji:

NUOP Ostroda 2013 Program Zjazdu (2)
Filename : nuop-ostroda-2013-program-zjazdu-2.pdf (170 KB)
Podpis :

nuop_resize

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że tegoroczny Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja. Chcielibyśmy aby nasze spotkanie było okazją do rozmów nad kluczowymi dla polonijnego środowiska oświatowego problemami. Będziemy zadawać pytania i podejmować próby odpowiedzi o sens istnienia i cele polskiej szkoły za granicą, wspólnie zastanowimy się nad strategicznymi kierunkami rozwoju różnych form edukacji, zapytamy instytucje państwowe i parlamentarne o plany dotyczące współpracy i wsparcia w bliższej i dalszej perspektywie. Dokonamy uroczystej inauguracji ważnych projektów, wzbogacimy wiedzę i umiejętności w ramach prelekcji, paneli grupowych i warsztatów, wypracujemy wspólne stanowisko oraz koncepcję jego realizacji w sprawach dla nas ważnych. Wreszcie będziemy przez kilka dni budować solidną platformę współpracy bez podziałów na szkoły społeczne, działające w systemach oświatowych czy SPKi.

Niebawem więcej szczegółów, ale już teraz przyjmujemy deklaracje uczestnictwa oraz odpowiadamy na pytania pod adresem zjazd-ostroda@wp.pl

Oprócz instytucji krajowych tegorocznym partnerem polonijnym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest Nordycka Unia Oświaty Polonijnej.

Serdecznie zapraszamy do pięknej i gościnnej Ostródy.

W imieniu organizatorów
Dariusz Piotr Bonisławski

Poniżej zamieszczone są materiały i prezentacje z konferencji Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej w Bergen. Konferencja odbyła się w dniach 6-7 października i organizowana była przy współpracy Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej z Polską Szkołą w Bergen. Organizację konferencji wspierało również Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Polska Ambasada w Oslo.

Bilingwizm – obciążenie  czy bogactwo?
Tytuł: Bilingwizm – obciążenie czy bogactwo? (0 click)
Podpis:
Filename: bilingwizm-obciazenie-czy-bogactwo.pdf
Rozmiar: 240 KB
Kategorie badawcze w raporcie NUOPu „Oświata polonijna w krajach nordyckich”
Tytuł: Kategorie badawcze w raporcie NUOPu „Oświata polonijna w krajach nordyckich” (0 click)
Podpis:
Filename: oswiata-polonijna-w-krajach-nordyckich.pdf
Rozmiar: 184 KB
Oświata Polonijna w Krajach Nordyckich - Raport
Tytuł: Oświata Polonijna w Krajach Nordyckich - Raport (0 click)
Podpis:
Filename: nuop_gotowy_raport-2-10-12-3.pdf
Rozmiar: 6 MB
SYTUACJA EDUKACYJNA DZIECI POLAKÓW NA ISLANDII
Tytuł: SYTUACJA EDUKACYJNA DZIECI POLAKÓW NA ISLANDII (0 click)
Podpis:
Filename: sytuacja-edukacyjna-dzieci-polakow-na-islandii.pdf
Rozmiar: 2 MB
Znaczenie nauki języka ojczystego w osiągnięciach szkolnych uczniów dwujęzycznych w Danii i Szwecji
Tytuł: Znaczenie nauki języka ojczystego w osiągnięciach szkolnych uczniów dwujęzycznych w Danii i Szwecji (0 click)
Podpis:
Filename: znaczenie-nauki-jezyka-ojczystego-dla-uczniow-w-danii-i-szwecji.pdf
Rozmiar: 761 KB
Znaczenie współpracy z rodzicami uczniów dwujęzycznych w szwedzkiej szkole.
Tytuł: Znaczenie współpracy z rodzicami uczniów dwujęzycznych w szwedzkiej szkole. (0 click)
Podpis:
Filename: znaczenie-wspolpracy-z-rodzicami-w-szkole-szwedzkiej.pdf
Rozmiar: 579 KB

Deklaracja Bergeńska
Tytuł: Deklaracja Bergeńska (0 click)
Podpis:
Filename: deklaracja-bergenska-2.pdf
Rozmiar: 1 MB

 

Przypisy administratora strony:

  • Więcej informacji o samej konferencji pojawii się po ich zredagowaniu przez uczestników  i organizatorów.
  • Szczególne podziękowania dla wszystkich rodziców Polskiej Szkoły w Bergen, którzy czynnie przyczynili się do sukcesu całej konferencji.
  • Galeria zdjęć z konferencji znajduje się w dziale „Galeria” [ Link Bezpośredni ] zaś pełna galeria, ze zdjęciami w jakości do wydruku znajduje się na stronie: [Galeria zdjęć z konferencji w Bergen]

Program konferencji w Bergen:

 

Program konferencji w formacie PDF:

Bergen program konferencji rev 02
Tytuł: Bergen program konferencji rev 02 (0 click)
Podpis:
Filename: bergen-program-konferencji-rev-02.pdf
Rozmiar: 1 MB

WSCHÓD, ZACHÓD – ŁĄCZY NAS POLSKA”

ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Ostróda 25-29 kwietnia 2012 rok

W załączeniu zaproszenie na konferencje, program konferencji w Ostródzie oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz  zgloszeniowy- Ostroda 2012r.
Tytuł: Formularz zgloszeniowy- Ostroda 2012r. (0 click)
Podpis:
Filename: formularz-zgloszeniowy-ostroda-2012r-2.doc
Rozmiar: 74 KB
Program Zjazdu - Ostroda 2012 r.
Tytuł: Program Zjazdu - Ostroda 2012 r. (0 click)
Podpis:
Filename: program-zjazdu-ostroda-2012-r-2.doc
Rozmiar: 98 KB
Zaproszenie na Zjazd -Ostroda 2012r.
Tytuł: Zaproszenie na Zjazd -Ostroda 2012r. (0 click)
Podpis:
Filename: zaproszenie-na-zjazd-ostroda-2012r-2.doc
Rozmiar: 58 KB

 

 

Page 1 of 212»
  • RSS
  • Facebook