Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Konferencje i warsztaty

Koncert muzyki Fryderyka Chopina i wierszy Czesława Miłosza

Kopenhaga, Vartov, 1 października 2011

Po pierwszym dniu konferencji „Od migracji do integracji” Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zaprezentowała koncert muzyki F. Chopina i wierszy Cz. Miłosza.
Mazurki i nokturny zagrała urodzona w Kopenhadze Anna Szeler, młoda studentka z drugiej generacji osiedlonych tu Polaków,

a wiersze Miłosza recytował Roman Śmigielski, honorowy przewodniczący Federacji „Polonia” i sekretarz generalny EUWP.

 

http://www.polowizja.dk/2011_12.html

Odbiór programów Polowizji.dk  jest możliwy jedynie przy pomocy programu Flash Player 10, który można bezpłatnie pobrać w tym miejscu http://get.adobe.com/flashplayer

Informacja o konferencji Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej

„Od migracji do integracji”

Kopenhaga 01-02 października 2011

Nordycka Unia Oświaty Polonijnej powstała w listopadzie 2010 r. Niecały rok później na swoją pierwszą konferencję poświęconą problemom integracji polskich uczniów zaprosiła nauczycieli z pięciu nordyckich krajów – Islandii, Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii.

 Zgromadzeni w sali konferencyjnej historycznego budynku N. Grundtviga, reprezentanci polskich organizacji oświatowych zastanawiali się, w jaki sposób język ojczysty ucznia może dopomóc mu w trudnym czasie pierwszych kontaktów z wielojęzycznością i wielokulturowością. Szukali też odpowiedzi na pytania,

jakie skutki edukacyjne i kulturowe generuje proces integracji ucznia? Jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie modeli integracyjnych państw przyjmujących? Jaką rolę w integracji polskich uczniów mogą odegrać polscy nauczyciele?

 W wielu wystąpieniach podkreślano, jaką rolę w procesie uczenia się i rozwoju migracyjnego dziecka może odegrać jego język ojczysty i kultura. Mówiła o tym w inaugurującym konferencję wykładzie pani profesor Anne Holmen z Centrum Internacjonalizacji i Równoległego Posługiwania się Językami Uniwersytetu Kopenhaskiego, a dr Hanna Mamzer, socjolog z  poznańskiego UAM wskazywała na możliwości integracji na przykładach różnych kontekstów kulturowych. O ważnej roli dwujęzyczności w procesie migracyjnym mówiła v-ce Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich za Granicą w Wielkiej Brytanii Beata Howe. 

W krajach nordyckich wielu nauczycieli uczy języka polskiego jako ojczystego w systemach edukacyjnych tych państw. Z tego względu NUOP postanowiła opracować ekspertyzę edukacyjną dotyczącą oświaty polskiej w tych krajach. Strukturę i kryteria doboru wskaźników w ekspertyzie zaprezentowały Agnieszka Janus Hiekkaranta i Danuta Kral-Leszczyńska z Polskiego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego w Finlandii, a Ewa Rybacka ze Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji przedstawiła ostatnie zmiany w prawodawstwie szwedzkim dotyczące nauczania języków ojczystych. Maria Małaśnicka Miedzianogóra z Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady NUOP, mówiła w swoim wystąpieniu o różnych modelach integracji stosowanych w krajach unijnych i konieczności wprowadzenia do programów integracyjnych polskich modułów kulturowych we współpracy z nauczycielami uczniów dwujęzycznych, którzy pierwsi mają kontakt z polskimi dziećmi po ich przyjeździe do kraju osiedlenia. Pojawiła się także kwestia roli tzw. nauczycieli wsparcia w języku ojczystym przybliżona przez Agnieszkę Adamczak i Aleksandrę Kuźnik z Norwegii.

Konferencja kopenhaska została zorganizowana przy współpracy z TKOP w Danii, stąd gospodarze pokazywali ciekawą formę możliwości kontynuowania nauki języka ojczystego, jaką jest kopenhaska Szkoła Młodzieżowa, czy też udane programy integracyjne na przykładzie gminy Greve, w której mieszka wielu Polaków.

 Po zakończonym bardzo pracowitym pierwszym dniu konferencji organizatorzy zaprezentowali piękny koncert muzyki F. Szopena i wierszy Cz. Miłosza. Mazurki i nokturny zagrała urodzona w Kopenhadze Anna Szeler, młoda studentka z drugiej generacji osiedlonych tu Polaków, a wiersze Miłosza recytował Roman Śmigielski, sekretarz EUWP.

 Na koncert i wspólną z uczestnikami kolację przybył Ambasador RP w Danii Rafał Wiśniewski. Konsulat w Danii reprezentowała Pani Konsul Dobrosława Siemianowska. Obradom przysłuchiwała się także I Sekretarz ds. Kultury i Nauki Joanna Tamborska oraz konsul z Norwegii, pan Marcin Spyrka. Dzięki Jego inicjatywie podtrzymanej przez dyrektor szkoły polskiej w Bergen pani Magdalenie Ihnatowicz pełniącej w Radzie Unii funkcję Sekretarza, następna konferencja NUOP odbędzie się w przyszłym roku w Bergen.

 Ważnym gościem przybyłym na konferencję z Polski był v-ce Prezes Wspólnoty Polskiej, pan Dariusz Bonisławski, który wręczył organizatorom znaczki Wspólnoty i upominki. W swoim wystąpieniu do uczestników i gości podkreślał znaczenie regionalnej współpracy nauczycieli dla rozwoju polskiej oświaty w krajach nordyckich i Europie.

 W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Związku Nauczycieli Kopenhaskich i przedstawiciele rodziców.

 Konferencja miała bardzo wysoki merytoryczny poziom i profesjonalną oprawę. Większość wystąpień jest dostępna na stronie internetowej NUOP [Materiały po konferencji] 

Informacja o konferencji w formacie PDF:

Informacja o konferencji
Tytuł: Informacja o konferencji (0 click)
Podpis:
Filename: informacja-o-konferencji.pdf
Rozmiar: 70 KB

Prezentacja Ewy Rybackiej oraz Jacka Jurkowskiego pt. „Zmiany w prawodawstwie szwedzkim dotyczące języków ojczystych i ich możliwy wpływ na model integracji uczniów migracyjnych”.

Materiały i prezentacje po konferencji w Kopenhadze
Tytuł: Zmiany w prawodawstwie szwedzkim (0 click)
Podpis: Materiały i prezentacje po konferencji w Kopenhadze
Filename: zmiany-w-prawodawstwie-szwedzkim.pdf
Rozmiar: 261 KB

Prezentacja Vinie Hansen pt. „Polityka integracyjna gminy Greve”.

Polityka integracyjna gminy Greve
Tytuł: Polityka integracyjna gminy Greve (0 click)
Podpis:
Filename: polityka-integracyjna-gminy-greve.pdf
Rozmiar: 144 KB

Prezentacja pt. „Szkoła Młodzieżowa – niezależna szkoła w publicznym systemie oświatowym i droga do integracji młodzieży w Danii”.

Ungdommskole prezentacja
Tytuł: Ungdommskole prezentacja (0 click)
Podpis:
Filename: ungdommskole-prezentacja.pdf
Rozmiar: 1 MB

Prezentacja Marii Małaśnickiej Miedzianogóry pt. „Polski moduł kulturowo-edukacyjny w migracyjnych programach integracyjnych”.

Polski modul kulturowo edukacyjny
Tytuł: Polski modul kulturowo edukacyjny (0 click)
Podpis:
Filename: polski-modul-kulturowo-edukacyjny-2.pdf
Rozmiar: 418 KB

Wykład gościa z Wielkiej Brytanii Beaty Howe – ” Migration and bilingualism .

Migration and bilingualism
Tytuł: Migration and bilingualism (0 click)
Podpis:
Filename: migration-and-bilingualism.pdf
Rozmiar: 91 KB

Migracja I dwujezycznosc
Tytuł: Migracja I dwujezycznosc (0 click)
Podpis:
Filename: migracja-i-dwujezycznosc-beata-howe.pdf
Rozmiar: 167 KB

Prezentacja Vinie Hansen pt. ” Fra ”Migration til Integration” „.

Fra Migration til Integration
Tytuł: Fra Migration til Integration (0 click)
Podpis:
Filename: fra-migration-til-integration.pdf
Rozmiar: 351 KB

W dniach 1-2 października 2011 r. w Kopenhadze odbędzie się konferencja na temat: „Od migracji do integracji”.

Program konferencji zamieszczony poniżej.

Konferencja w Kopenhadze
Tytuł: Konferencja w Kopenhadze (0 click)
Podpis:
Filename: konferencja-w-kopenhadze-pazdziernik-2011.pdf
Rozmiar: 171 KB

W załączeniu abstrakt wystąpienia dr Marii Małaśnickiej Miedzianogóry z konferencji w Ostródzie.

Szanse i zagrożenia dla oświaty polonijnej drugiej dekady XXI wieku
Tytuł: Szanse i zagrożenia dla oświaty polonijnej drugiej dekady XXI wieku (0 click)
Podpis:
Filename: material-z-ostrody.pdf
Rozmiar: 152 KB

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza młodzież  polonijną do udziału w VIII Światowym Zlocie Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo 2011”.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączonych dokumentach.

Światowy Zlot Mlodziezy Polonijnej
Tytuł: Światowy Zlot Mlodziezy Polonijnej (0 click)
Podpis:
Filename: swiatowy-zlot-mlodziezy-polonijnej-2.pdf
Rozmiar: 459 KB

2011 informacja i karta zgłoszenia
Tytuł: 2011 informacja i karta zgłoszenia (0 click)
Podpis:
Filename: 2011-informacja-i-karta-zgl-3.doc
Rozmiar: 73 KB

WSCHÓD, ZACHÓD – ŁĄCZY NAS POLSKA”

ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Ostróda 14-17 kwietnia 2011 rok

W załączeniu program konferencji w Ostródzie.

Program  Zjazdu - Ostróda 2011-1
Tytuł: Program Zjazdu - Ostróda 2011-1 (0 click)
Podpis:
Filename: program-zjazdu-ostroda-2011-1.pdf
Rozmiar: 147 KB

Page 2 of 2«12
  • RSS
  • Facebook