Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Główny adres do korespondencji: nuop@unianordycka.com / unia.nordycka@gmail.com

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra:

Danuta Kral-Leszczyńska: danuta.kral-leszczynska@unianordycka.com

Ewa Rybacka: ewa.rybacka@unianordycka.com

Magdalena Ihnatowicz: magdalena.ihnatowicz@unianordycka.com

Jacek Jurkowski: jacek.jurkowski@unianordycka.com

Agnieszka Janus-Hiekkaranta:

  • RSS
  • Facebook