Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk
humanistycznych – Instytut Badań Pedagogicznych w Warszawie (Instytut Badań Edukacyjnych).
Nauczyciel dyplomowany.

Przez 17 lat pracowała w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie kolejno na stanowiskach – asystent, starszy asystent, adiunkt, Kierownik Pracownii Humanistycznej. Przez wiele lat była kierownikiem Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Polonijnych UMCS. Przed wyjazdem w 2002 r. do Danii pełniła funkcję doradcy w Mazowieckim Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Grójcu.

W Danii pracuje na stanowisku nauczyciela języka polskiego jako ojczystego w gminach Kopenhaga i Greve. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii ds. kontaktów międzynarodowych.

Autorka wielu specjalistycznych artykułów z dydaktyki języka polskiego, oświaty polonijnej, kulturoznawstwa oraz historii polskiej diaspory w Danii.

Bardzo lubi wiosłować z przyjaciółmi po rzekach Mazowsza. Ćwiczy hatha yogę i przyjaźni się z dwoma kotkami, które zabrała ze sobą do Danii.

Ewa Rybacka

Wykształcenie nauczycielskie uzyskałam na Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Słupsku (1975 rok), kierunek matematyka z fizyką.

Pracę zawodową, zgodną z wykształceniem, rozpoczęłam w Wolinie, w gminnej szkole podstawowej.

W Szwecji mieszkam od 27 lat, cały czas jestem aktywna zawodowo jako nauczyciel matematyki i języka polskiego, a ostatnie lata pracy w gminie Sölvesborg wymusiły na mnie podniesienie kwalifikacji również z innych przedmiotów. Większa część mojego etatu to praca z nowo przybyłymi dziećmi z Polski, którym pomagam w nauce i w adaptacji do szwedzkiego systemu oświaty.

Interesują mnie zagadnienia związane z wielojęzycznością i drogami prowadzącymi do niej.

Angelika Fiertek

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Ukończyła Studia Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ze specjalizacją Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

W Norwegii mieszka od siedmiu lat. Pracuje jako nauczyciel wczesnoszkolny w Polskiej Katolickiej Szkole Sobotniej w Stavanger. Podczas pracy z dziećmi lubi kreatywne podejście do zajęć.

Uwielbia szum morza i spacery po górach. Wolne chwile spędza przy lepieniu aniołów z masy solnej.

Anna Kozar-Poikonen

Artysta plastyk. Ukończyła wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

W Finlandii pracuje jako artysta plastyk, prowadząc autorską galerię Anna Enne Ateljee. Współpracuje z wieloma galeriami na terenie Finlandii. Jej prace artystyczne można zobaczyc w prywatnych kolekcjach na terenie Europy, jak i poza nią.

Jest sekretarzem – skrybą Polonijnego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego PTOK w Finlandii.

Oprócz zainteresowań związanych z historią, historią sztuki, rekonstrukcją historyczną, w pracy zawodowej i w wolnym czasie przemalowuje świat wedle stylu, który danego dnia jej się podoba – od wczesnego średniowiecza do nostalgicznej epoki steampunk, epoki której nigdy nie było..

Ewelina Ośmiałowska

Ukończyła z wyróżnieniem XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku w klasie o profilu klasycznym (program autorski z greką oraz łaciną, wykładowcy UG). Odbyła studia w zakresie krytyki artystycznej na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku filologii polskiej, specjalizując się w wiedzy o teatrze i wiedzy o filmie, otrzymując tytuł magistra. Następnie ukończyła pedagogiczne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i nauk społecznych w Łodzi. W 2013 roku emigrowała z Gdańska do Reykjawiku.

Od 2014 roku studiuje na kierunku “Islandzki jako drugi język” na Uniwersytecie Islandii w Reykjawiku. W międzyczasie uzupełniła normy programowe z zakresu pedagogiki, dwujęzyczności, nauczania w zróżnicowanych grupach oraz odbyła praktyki w szkole podstawowej Hagaskóli w Reykjawíku, by w rezultacie otrzymać prawa do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły podstawowej na Islandii.

Od 2013 roku związała się ze Szkołą Polską oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjawiku, gdzie w roku szkolnym 2014-15 zasiadała w zarządzie jako członek zwyczajny. Obecnie pracuje jako nauczyciel islandzkiego i polskiego w Víðistaðaskóli w Hafnarfjordur oraz pełni funkcję nauczyciela zastępującego w Szkole Polskiej w Reykjawiku.

Największym szczęściem jest mąż i pięcioletni syn, którzy wspierają ją w najbardziej szalonych pomysłach i realizacji listy marzeń.
Natomiast jej największą pasją są podróże, dzięki czemu zasmakowała kultury Ameryki Środkowej, Kuby, Japonii, kilkukrotnie podróżowała po Stanach Zjednoczonych, zwiedziła wiele krajów europejskich oraz arabskich a obecnie planuje wyjazd rodzinny w okolice basenu Morza Tasmana.

Iwona Mazurek-Orłowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek: nauki polityczne w specjalności studia europejskie. Posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując m.in. jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej „Pomocna Dłoń” w Polsce. Przez kilka lat była członkiem Zarządu Oddziału Województwa Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zaangażowana w Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej i współautor „Raportu Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Za działalność na rzecz dzieci otrzymała odznaczenie „Przyjaciel Dziecka”.

Przez kilka lat związana z Polską Szkołą w Galway, a od lutego 2015 roku z Polską Szkołą w Bergen.

Uczestniczka wielu szkoleń, m.in. „Wykorzystanie polskich tekstów kultury w doskonaleniu sprawności językowych uczniów”, „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu” czy szkolenia dla nauczycieli polskich za granicą przygotowujące do pracy z nowymi ramami programowymi. Brała udział w wielu konferencjach, m.in. w XII Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago czy Panelu Konferencyjnym – Dotacje Unijne na University College w Dublinie.

Od sierpnia 2015 roku pełni funkcję koordynatora ds. dydaktycznych Polskiej Szkoły w Bergen.

 

 

  • RSS
  • Facebook