Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk
humanistycznych – Instytut Badań Pedagogicznych w Warszawie (Instytut Badań Edukacyjnych).
Nauczyciel dyplomowany.

Przez 17 lat pracowała w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie kolejno na stanowiskach – asystent, starszy asystent, adiunkt, Kierownik Pracownii Humanistycznej. Przez wiele lat była kierownikiem Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Polonijnych UMCS. Przed wyjazdem w 2002 r. do Danii pełniła funkcję doradcy w Mazowieckim Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Grójcu.

W Danii pracuje na stanowisku nauczyciela języka polskiego jako ojczystego w gminach Kopenhaga i Greve. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii ds. kontaktów międzynarodowych.

Autorka wielu specjalistycznych artykułów z dydaktyki języka polskiego, oświaty polonijnej, kulturoznawstwa oraz historii polskiej diaspory w Danii.

Bardzo lubi wiosłować z przyjaciółmi po rzekach Mazowsza. Ćwiczy hatha yogę i przyjaźni się z dwoma kotkami, które zabrała ze sobą do Danii.

Danuta Kral-Leszczyńska

Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im.T.Reytana w Warszawie, ukończyła
wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii
klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowe studia filologii polskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Przed wyjazdem do Finlandii w latach 1978-1980 nauczycielka języka łacińskiego w VI Liceum im.T.Reytana w Warszawie. W Finlandii pracuje na stanowisku nauczyciela języka polskiego jako ojczystego w gminie Espoo i nauczyciela kontraktowego języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Helsinkach.

Jest członkiem Polonijnego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego w Finlandii.

Uwielbia podróże bliskie i dalekie, z radością odwiedza antyczne ruiny, kocha slońce i plażę, chętnie czyta wnuczce polskie wiersze i bajki, od lat jest wiernym kibicem piłki nożnej.

Ewa Rybacka

Wykształcenie nauczycielskie uzyskałam na Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Słupsku (1975 rok), kierunek matematyka z fizyką.

Pracę zawodową, zgodną z wykształceniem, rozpoczęłam w Wolinie, w gminnej szkole podstawowej.

W Szwecji mieszkam od 27 lat, cały czas jestem aktywna zawodowo jako nauczyciel matematyki i języka polskiego, a ostatnie lata pracy w gminie Sölvesborg wymusiły na mnie podniesienie kwalifikacji również z innych przedmiotów. Większa część mojego etatu to praca z nowo przybyłymi dziećmi z Polski, którym pomagam w nauce i w adaptacji do szwedzkiego systemu oświaty.

Interesują mnie zagadnienia związane z wielojęzycznością i drogami prowadzącymi do niej.

Magdalena Ihnatowicz

Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp. Ukończyła wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz podyplomowe studia z przysposobienia obronnego w Collegium Balticum w Szczecinie. Przed wyjazdem do Norwegii, pracowała jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej w Krzyżu Wlkp. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach, doskonaląc swoje kwalifikacje zawodowe. Wakacje i ferie spędzała z dziećmi pracując jako kierownik i wychowawca na obozach i koloniach.

W Norwegii pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Polskiej Szkole w Bergen, w której od 2010r. pełni funkcję dyrektora.

Uwielbia układać puzzle i wędrować po górach. Marzy o podróży do Peru.

Jacek Jurkowski

Studia na KUL i UW, filologia polska. W Szwecji od 1980 roku. Studia w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Malmö, nauczanie języka ojczystego. Od 25 lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego w gminie Olofström, a od roku również w Kristianstad. Założyciel i aktualny prezes polskiego związku „Wisła” w Olofström, członek Zarządu Zrzeszenia Organizacji Polonijnych. Aktualny prezes Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji. Radny w radzie gminy z ramienia Szwedzkiej Partii Zielonych (czwarta kadencja). W wolnym czasie jeździ rowerem, biega po lesie i uprawia warzywa we własnym ogródku. Marzy o wolnej chwili na klarnet i gitarę.

Agnieszka Janus-Hiekkaranta

Absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie St. Staszica) w Warszawie. Ukończyła wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studia magisterskie na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Helsinkach.

Wieloletnia nauczycielka języka angielskiego, polskiego jako języka obcego, oraz kulturoznawstwa. Szkoleniowiec w dziedzinie zarządzania kompetencjami, wiedzą, przepływem informacji, oraz kierowania wielonarodowościowymi zespołami pracowniczymi. Obecnie również wykładowca ekonomii na międzynarodowym programie maturalnym International Baccalaureate w Helsinkach.

Jest członkiem zarządu Polonijnego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego (PTOK) w Finlandii.

Bardzo lubi teatr, musicale i dobre książki. Uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi, zwiedzając nowe miejsca i wędrując po górach.

Joanna Ganiec

Absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Nauczyciel mianowany. Przez 7 lat uczyła języka polskiego i prowadziła zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją w szkole podstawowej. Od 2007r. mieszka w stolicy Islandii – Reykjaviku. Jeden z założycieli Szkoły Polskiej w Reykjaviku (działającej od 2008r.) oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku. Obecnie pracuje jako instruktor przedszkola w Dalskóli w Reykjaviku oraz w soboty jako nauczyciel języka polskiego w Polskiej Szkole.
Uwielbia przełamywać swój lęk wysokości w czasie podróży z przyjaciółmi po Islandii, dziergać w lecie wełniane islandzkie swetry, siedzieć w gorącym kociołku, gdy śnieg sypie na głowę, chodzić do kina oraz czytać, czytać, czytać…

Celina Parzychowska

Absolwentka wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ze specjalizacją kulturoznawczą. Oczarowana literaturą staropolską obroniła pracę magisterską nt. komizmu w literaturze sowizdrzalskiej.
Po jej obronie wyemigrowała.
Od roku mieszka w Norwegii.
Parcuje jako nauczycielka języka polskiego w Polskiej Katolickiej Szkole w Stavanger, gdzie niezbyt rozbudowane doświadczenie zawodowe zastępuje dużą dawką energii i optymizmu.

Wolne chwile spędza przy maszynie… do szycia, z książką lub wędrując po górach.

Podziękowanie

Ze względu na zmianę miejsca pracy koleżanka Celina Kołodziejczyk podjęła decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza Rady NUOP i jej członka.

Dziękujemy koleżance Celinie Kołodziejczyk za wieloletni udział w pracach Rady, w której reprezentowała Polską Katolicką Szkołę Sobotnią w Stavanger. Życzymy dużo sukcesów, tych zawodowych i osobistych oraz zachowania w dobrej pamięci naszych  wspólnych oświatowych dokonań.

Członkowie Rady Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej

                                                                                                   Kopenhga 2016-04-13

Angelika Fiertek

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Ukończyła Studia Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ze specjalizacją Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

W Norwegii mieszka od czterech lat. Pracuje jako nauczyciel wczesnoszkolny w Polskiej Katolickiej Szkole Sobotniej w Stavanger. Podczas pracy z dziećmi lubi kreatywne podejście do zajęć.

Uwielbia szum morza i spacery po górach. Wolne chwile spędza przy lepieniu aniołów z masy solnej.

  • RSS
  • Facebook