unianordycka.com - Nordycka Unia Oświaty Polonijnej

Unia Nordycka - Stowarzyszenie niezależnych i demokratycznych organizacji


Unia Nordycka jest organizacją pozarządową non-profit, która kieruje krajowym i międzynarodowym rozwojem języka polskiego. Założona w 2006 roku Unia Nordycka jest członkiem Unii Europejskiej (UE) i jest aktywnym członkiem Rady Europy.

Unia ma swoją siedzibę w Warszawie. Organizacja posiada biura w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Posiada również biura regionalne zlokalizowane w Kopenhadze, København; Helsinki; Tallinn; Tallinn; Tartu; Tartu i Värnamo.

Potrzeba współpracy i partnerstwa międzykulturowego nigdy nie była większa, aby wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom. Powstają nowe sieci, ponieważ społeczności na całym świecie łączą się w celu znalezienia rozwiązań. Unia Nordycka jest doskonałym przykładem tego trendu i nowego sposobu współpracy. Jest to otwarta sieć, która zaprasza wszystkich do nawiązywania kontaktów i współpracy na rzecz lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

Czym zajmuje się Unia Nordycka?

Unia Nordycka ułatwia niezależnym organizacjom nawiązywanie kontaktów i współpracę. Unia ma trzy kluczowe funkcje:

  • Komunikacja - Unia jest platformą dla organizacji, która umożliwia nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i rozpowszechnianie najlepszych praktyk.
  • Budowanie potencjału - Związek oferuje swoim członkom budowanie potencjału i stworzy nordycki program studiów nad adaptacją do zmian klimatu.
  • Wspólne oddziaływanie - Związek ułatwia prowadzenie wspólnych badań, mierzenie wpływu i rzecznictwo w celu wprowadzania rzeczywistych zmian.

Misja Unii Nordyckiej

Celem Unii Nordyckiej jest zrzeszanie niezależnych organizacji z krajów nordyckich i spoza nich w celu tworzenia sieci i współpracy na rzecz lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

Unia zaprasza wszystkich, którzy podzielają tę wizję i wartości, do przyłączenia się do sieci: organizacje, inicjatywy, sieci i osoby indywidualne. Aby zrealizować swoją misję, Unia Nordycka ułatwia współpracę transgraniczną i partnerstwa w celu dzielenia się wiedzą, budowania potencjału i zwiększania oddziaływania.

Misją Unii Nordyckiej jest wzmacnianie współpracy, budowanie zaufania i inspirowanie pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez siłę współpracy w sieci. Sieć ma być platformą dla osób i organizacji, które chcą być częścią bardziej otwartego, połączonego i zintegrowanego społeczeństwa. Poprzez współpracę Unia Nordycka dąży do tego, aby razem osiągnąć więcej, niż można by osiągnąć w pojedynkę.

Oficjalny partner serwisu:   pozycjonery spawalnicze

Partnerem serwisu jest:
torby skórzane
doradca kredytowy warszawa

Najnowsze wpisy