Stan oświaty polonijnej w krajach nordyckich

Stan oświaty polonijnej w krajach nordyckich
Autor Wiktora Baucz · 16-06-22 · Wydarzenia

Edukacja jest ważnym atutem dla każdego kraju. Zapewnia jednostkom wiedzę, umiejętności i kompetencje, których potrzebują, aby odnieść sukces w przyszłej karierze i życiu. Edukacja nie tylko otwiera nowe możliwości, ale także zwiększa wydajność i jest najsilniejszym predyktorem wzrostu gospodarczego w długim okresie. Studenci są przyszłością każdego narodu, więc to naturalne, że kraje skandynawskie są żywo zainteresowane tym, jak radzą sobie inne systemy edukacyjne. Jeśli chodzi o edukację, Polska jest jednym z wielu krajów, które cieszą się uprzywilejowanymi relacjami z krajami skandynawskimi ze względu na więzi historyczne. W związku z tym, w niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej stanowi polskiej edukacji w Skandynawii, a także temu, czego możemy się spodziewać w przyszłości!

Finlandia: szkoły polonijne świętują jubileusz

Polskie szkoły w Finlandii obchodziły w 2018 roku 70-lecie istnienia. Pierwsza polska szkoła w Finlandii to fińskojęzyczna Szkoła Poliksenrysylu w Jyväskylä, która została otwarta w 1948 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Rosnąca liczba Polaków w Finlandii spowodowała powstanie trzech szkół polskich w Helsinkach oraz po jednej szkole w Turku, Kajaani i Rovaniemi.

Obecnie w Finlandii działa siedem szkół polskich, w których uczy się ponad 6 tys. uczniów i pracuje 800 nauczycieli. Historia polskich szkół w Finlandii to historia triumfalnego przetrwania. We wczesnych latach powojennych polskie szkoły były postrzegane jako niezbędne do zachowania polskiej kultury w Finlandii i nauczania dzieci płynnie posługujących się językiem polskim. Z czasem jednak szkoły te zaczęły być coraz częściej postrzegane jako kwestia zasad i praw człowieka. Rząd fiński postrzegał szkoły polskie jako "problem" do rozwiązania, a nie jako uprawnioną formę ekspresji kulturalnej.

Dania: szkoły polonijne wciąż się rozwijają

W 2018 roku w Danii działało 12 szkół polskojęzycznych, w których uczyło się 4 tys. uczniów i pracowało 350 pedagogów. Oznacza to, że od 2015 roku liczba polskich szkół w Danii wzrosła o cztery. Jednym z powodów, dla których tak się dzieje, jest to, że w Danii rodzi się coraz więcej dzieci polskich imigrantów. Dzieci te uczęszczają do szkół, w których mogą uczyć się języka polskiego i być nauczane w języku ojczystym. Innym powodem jest to, że w Danii jest coraz więcej studentów zagranicznych, z których wielu pochodzi z Polski.

Duńskie szkoły polskie są ważne dla życia kulturalnego polskiej społeczności w Danii. Przede wszystkim polscy uczniowie mają możliwość zachowania swojego języka i tożsamości. Ponadto, polskie szkoły są otwarte dla dzieci w każdym wieku. Dlatego też polskie szkoły są istotną częścią życia kulturalnego dla wszystkich Polaków mieszkających w Danii.

edukacja polonijna skandynawia

Szwecja: szkoły polonijne świętują jubileusz

W Szwecji działa 16 szkół polskojęzycznych i dwa kursy języka polskiego. Najstarsza polska szkoła w Szwecji powstała w 1952 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Najnowszym dodatkiem do listy polskich szkół w Szwecji jest szkoła w mieście Alingsås, która powstała w 2018 roku. Liczba polskich szkół wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, wraz z rozwojem polskiej społeczności w Szwecji. Można to tłumaczyć dużą liczbą obywateli polskich, którzy przybyli do Szwecji w ostatnich latach, a także rosnącą popularnością języka polskiego wśród Szwedów.

Historia polskich szkół w Szwecji to historia triumfu. Szkoły polskie przetrwały zarówno obojętność rządu szwedzkiego, jak i dezaprobatę społeczności polskiej w Szwecji. Było to możliwe dzięki determinacji polskich rodziców, solidarności Polonii i mądremu kierownictwu polskich nauczycieli.

Norwegia: szkoły polonijne wciąż się rozwijają

W Norwegii w 2016 roku powstało dziesięć szkół polskojęzycznych. W 2017 roku uczniów przyjęła pierwsza szkoła w Bergen, a w 2018 roku pierwsza szkoła w Trondheim. Oznacza to, że od 2015 roku liczba polskich szkół w Norwegii wzrosła o 10. Jednym z powodów, dla których tak się dzieje jest to, że w Norwegii rodzi się coraz więcej dzieci polskich imigrantów. Dzieci te uczęszczają do szkół, w których mogą uczyć się języka polskiego i być nauczane w języku ojczystym.

Innym powodem jest to, że w Norwegii jest coraz więcej zagranicznych studentów, z których wielu pochodzi z Polski. Polskie szkoły w Norwegii są ważne dla życia kulturalnego polskiej społeczności w Norwegii. Przede wszystkim polscy uczniowie mają możliwość zachowania swojego języka i tożsamości. Ponadto, polskie szkoły są otwarte dla dzieci w każdym wieku. Dlatego polskie szkoły są istotną częścią życia kulturalnego dla wszystkich Polaków mieszkających w Norwegii.