O organizacji zajmującej się oświatą polonijną w krajach nordyckich

O organizacji zajmującej się oświatą polonijną w krajach nordyckich

Jeśli jesteś studentem z Polski, który chce poprawić swoje umiejętności językowe i zdobyć wiedzę o kulturze w kraju skandynawskim, możesz ubiegać się o dofinansowanie z Nordycko-Polskiej Fundacji Edukacyjnej. Organizacja ta zapewnia wsparcie dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich ze Skandynawii i Polski, którzy chcą studiować w drugim kraju. Jeśli otrzymasz wsparcie od tej organizacji, nie musisz się martwić o opłacenie studiów. Otrzymasz od Fundacji stypendium, które pokryje wszystkie lub niektóre wydatki związane ze studiami, takie jak czesne, podróż, książki itp. Wysokość wsparcia finansowego będzie zależała od poziomu studiów i od stypendium, które otrzymujesz.

Nordycko-Polska Fundacja Edukacyjna otrzymuje fundusze od publicznych i prywatnych darczyńców, którzy chcą wzmocnić wymianę kulturalną między dwoma regionami. Organizacja ma na celu wspieranie utalentowanych studentów, którzy chcą studiować w drugim kraju, aby poprawić swoje umiejętności językowe, wiedzę kulturową i kwalifikacje akademickie.

Oprócz tego Fundacja wspiera również osoby, które chcą studiować w swoim kraju jako studenci zagraniczni. Jeśli jesteś studentem zagranicznym, który chce studiować w Polsce lub polskim studentem, który chce studiować w krajach skandynawskich, możesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania wsparcia od tej organizacji. Fundacja nie oferuje grantów na ogólne doskonalenie umiejętności językowych. Musisz ubiegać się o konkretny program na uczelni, która oferuje kursy lub programy w języku nordyckim.

Jakie są możliwości wsparcia ze strony tej organizacji?

Jeśli jesteś z Polski i chcesz studiować w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii lub Szwecji, możesz ubiegać się o wsparcie z Fundacji. Studenci studiów magisterskich i doktoranckich, którzy chcą studiować w innym kraju, mogą ubiegać się o ten program. Do programu kwalifikują się uczelnie publiczne, prywatne oraz inne instytucje szkolnictwa wyższego w Polsce i krajach nordyckich.

Możesz ubiegać się o ten program, jeśli jesteś zainteresowany studiami w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii lub Szwecji.Do programu kwalifikują się uniwersytety publiczne, prywatne i inne instytucje szkolnictwa wyższego w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji.

Możesz ubiegać się o ten program, jeśli jesteś zainteresowany studiami w Polsce. Musisz być obywatelem Polski lub posiadać odpowiednią wizę, aby otrzymać wsparcie finansowe od tej organizacji.